Årsaker til Rosacea

Årsaken til rosacea er fortsatt ukjent. Flere risikofaktorer er medvirkende. Under her er det opppsummert gjeldende medvirkende faktorer:

Arv

Det er estimert at ca. 30% av de som rammes av rosacea har andre familiemedlemmer med samme tilstand.

Hormoner

Rosacea er har en hormonell komponent og er vanligere hos kvinner. Graviditet og menstruasjon er ofte forverrende faktorer. Bruk av visse typer P-piller kan noen ganger har en stabiliserende effekt.

Vaskulære faktorer

Overfølsomhet i overfladiske blodkar i huden har lenge vært ansett som en viktig faktor. På cellenivå er det demonstrert øket mengden av signalmolekylene VEGF (vaskulær endotelial vekstfaktor) og CD31 som øker dannelse av nye blodkar.

Immunsystemet

Nyere forskning har sett på såkalte TLR (toll-like reseptorer) og NLR (nukleotidbindende reseptorer). De stimulerer betennelsesmolekylet cathelicidin. Cathelicidin er et protein som kan gi kronisk betennelse i huden og øker nydannelsen av blodkar. Kliniske studier har dokumentert at mennesker med rosacea har økt dannelse av cathelicidin. Proteinet utøver sin virkning ved å danne et enzym kalt kallikrein-5.

Forverrende faktorer

Det er dokumentert flere faktorer som kan være forverrende. Det er viktig å merke seg at de fleste med Rosacea tåler disse. Mulige triggere inkluderer alkohol, varm drikke og mat, røyking, krydret mat, soling, temperaturendringer og stress. Bruk av kortisonkrem eller tabletter er også en veldig vanlig forverrende faktor.

Trine Grung drifter rosaceahud.no og har selv rosacea.

Trine Grung drifter rosaceahud.no og har selv rosacea.